Werkwijze

Kernwoorden die onze werkwijze typeren zijn:

  • Mens en organisatie in ontwikkeling
  • Maatwerk, betrokkenheid, flexibiliteit en resultaatgerichtheid
  • (Her)ontdekken en (her)actualiseren van kwaliteiten
  • Diversiteit, (gelijk)waardigheid, samenwerken en creativiteit

Creativiteit, samenwerking en maatwerk

Naast de samenwerking met de opdrachtgever werken we nauw samen met gespecialiseerde partners. Zo zijn we in staat om voor u creatieve, maatwerk diensten te verlenen. Uitgangspunt van elk samenwerkingsverband is:

delen = vermenigvuldigen. De basis is gelijkwaardigheid.

 

Via FLOW (Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties) werkt Bregje Dijkstra als loopbaanadviseur voor medewerkers van woningcorporaties. Flowweb.nl is het Woondiensten Employability Portal voor deze medewerkers.

Ook voor Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers kun je bij Kleurtonen terecht.


Met Susanne Links van Unlimited Links heeft Bregje Dijkstra van Kleurtonen het loopbaaninstrument hetPIP© ontwikkeld.

 

Bregje Dijkstra van Kleurtonen was jarenlang als supervisor en opleider verbonden aan VistaNova (voorheen adviesbureau Hoogendijk). Aan het NCOI is zij verbonden als docent, examinator en ontwikkelaar voor Loopbaanadvisering en Coaching.


Gedragscode

Kleurtonen is geregistreerd Loopbaanprofessional en mentor bij CMI (Career Managament Institute).

 

Kleurtonen is lid van de Noloc (Nederlandse Orde voor Loopbaanadviseurs en Outplacement Consulenten) en houdt zich aan de Ethische Gedragscode.

 

Geschillen worden voorgelegd aan de klachtencommissie van NOLOC.

 
^top