De kern van Kleurtonen


Kleurtonen staat voor het (her)ontdekken en (her)actualiseren van persoonlijke kwaliteiten. Zodoende kan een individu en groep zijn eigen kleur tonen waarbij elke kleur en elke kleurnuance goed is.

Kleurtonen gaat over samenwerken: de mens in contact met zichzelf en met anderen in een doorgaand proces van ontwikkeling.

Ontwikkelen doe je stapsgewijs…

 

 
^top